Môn Vật Lý Lớp 8 Người ta thả một khối gỗ hình trụ bên trên có đặt một vật m1=50g vào trong một bình nước muối thì nó nổi thẳng đứng trong nước có độ ca

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Người ta thả một khối gỗ hình trụ bên trên có đặt một vật m1=50g vào trong một bình nước muối thì nó nổi thẳng đứng trong nước có độ cao h. Nếu bỏ vật ra thì phần chìm trong nước có độ cao giảm so với ban đầu h1=0,5cm. Bây giờ người ta pha thêm muối vào bình sao cho phần chìm của gỗ trong nước có độ cao giảm so với chiều cao h một đoạn h2=0,6cm. Để phần chìm của gỗ có chiều cao h như ban đầu thì người ta phải đặt lên trên nó một vật có khối lượng m2=63g. Tính khối lượng của gỗ
Bạn nào giải được bài này đúng và đầu tiên thì mình sẽ chọn là câu trả lời hay nhất nhé !!!!(bài nâng cao hsg lý 8)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 16 phút 2022-07-30T07:33:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T07:34:28+00:00

  Đáp án:

   $210g$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi klg khối gỗ cần tìm là $m$, thiết diện khối trụ là $S$

  Trọng lượng riêng của gỗ là $d$, của nước là $d_n$ và của nước muối là $d_m$

  Lúc đầu:

  $(M+0,05).10=h.S.d_n$ (1)

  và $M.10=(h-0,005).S.d_n$ (2)

  (1) và (2) => $0,05.10=0,005.S.d_n=0,5$

  => $S.d_n=100$

  Lúc sau:

  $M.10=(h-0,006).S.d_m$ (3)

  và $(M+0,063).10=h.S.d_m$ (4)

  (3) và (4)=> $0,063.10=0,006.S.d_m$

  => $S.d_m=105$

  (2) và (3) => $(h-0,005).S.d_n=(h-0,006).S.d_m$

  => $(h-0,005).100=(h-0,006).105$

  => $h=0,026$

  (2) => $10M=(0,026-0,005).100$

  => $M=0,21kg=210g$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )