Môn Vật Lý Lớp 8 ũi tên được bắn đi là nhờ năng lượng của cánh cungtay ngườimũi tênGió Câu 15: Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào k

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 ũi tên được bắn đi là nhờ năng lượng của
cánh cungtay ngườimũi tênGió
Câu 15:
Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?
Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.
Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò.
Sự truyền nhiệt từ một đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.
Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.
Câu 16:
Thả một miếng đồng đã nung nóng vào cốc nước lạnh thì:
Nhiệt năng của miếng đồng không thay đổiNhiệt năng của miếng đồng giảmNhiệt năng của nước giảmNhiệt năng của miếng đồng tăng
Câu 17:
Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên.
Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.
Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.
Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau.
Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.
Câu 18:
Đổ 5 lít nước ở 20°C vào 3 lít nước ở 45°. Nhiệt độ khi cân bằng là:
239,75°C29,375°C.2,94°C29,36°C
Câu 19:
Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt lâu ngày vẫn bị xẹp?
Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
Câu 20:
Bạn Hùng thực hiện được một công 60kJ trong 10 phút. Tính công suất của bạn Hùng?
100 W.1000 W.10 W.0,1 W.
Câu 21:
Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.
Q = 57000kJ.Q = 5700J.Q = 5700kJ.Q = 57000J
Câu 22:
Để đun nóng 3 lít nước tăng thêm 20oC, người ta cần một nhiệt lượng là bao nhiêu, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgoC?
25200J.2520J.252J.252000J.
Câu 23:
Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính?
Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.
Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.
Để tăng thêm bề dày của kính.
Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.
Câu 24:
Một ấm nhôm có khối lượng 500g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 20 0Tính nhiệt lượng cần thiết để đun ấm nước này sôi? Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/ kg.K và của nước là 4200 J/ kg.K
336000 J.35200 J.371200 J.300800 J.
Câu 25:
Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng 840000J. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?
Tăng thêm 30oC.Tăng thêm 35oTăng thêm 25oTăng thêm 20oC. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 2 tuần 2022-09-23T18:56:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T18:57:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 15:Sự truyền nhiệt từ một đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.

  Câu 16:Nhiệt năng của miếng đồng giảm

  Câu 17:Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau.

  Câu 18:29,36°C 

  Câu 19: Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.

  Câu 20: 100 W

  Câu 21: Q = 57000J

  Câu 22: 252000J.

  Câu 23:Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.

  Câu 24: 371200 J

  Câu 25:Tăng thêm 20oC

  0
  2022-09-23T18:57:51+00:00

  Giải thích các bước giải:

  14/. Mũi tên được bắn đi là nhờ năng lượng của

  cánh cung

  Câu 15: Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

  Sự truyền nhiệt từ một đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.

  Câu 16: Thả một miếng đồng đã nung nóng vào cốc nước lạnh thì:

  Nhiệt năng của miếng đồng giảm

  Câu 17: Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên.

  Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau.

  Câu 18: Đổ 5 lít nước ở 20°C vào 3 lít nước ở 45°. Nhiệt độ khi cân bằng là:

  B. 29,375°C.

  5 lít = 5dm³ = 0,005m³; 3 lít = 0,003m³

  Đổi m= D. V = 1 000 . 0,005 = 5kg;   ⇒ 3kg (mình làm tắt vì tương tự)

  Q tỏa = Q thu

  m1.c.(t1 – t) = m1.c.(t – t2)

  m1.(t1 – t) = m1.(t – t2)

  3.(45 – t) = 5.(t – 20)

  135 – 3t = 5t – 100

  ⇒ t = 29,375oC

  Câu 19: Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt lâu ngày vẫn bị xẹp?

   Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài. 

  Câu 20: Bạn Hùng thực hiện được một công 60kJ trong 10 phút. Tính công suất của bạn Hùng?

  B. 1000 W

  60kJ = 60 000J

  10 phút = 600 giây

  P = `A/t` = (60000)/(600)` = 100W

  Câu 21: Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.

  D. Q = 57000J

  Q tỏa = m.c.(t1 – t) = 5. 380.(50 -20) = 57 000 J

  Câu 22: Để đun nóng 3 lít nước tăng thêm 20oC, người ta cần một nhiệt lượng là bao nhiêu, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgoC?

  D. 252000J.

  Q tỏa = m.c.Δt = 3. 4 200.20 = 252 000 J

  Câu 23: Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính?

  Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà. 

  Câu 24: Một ấm nhôm có khối lượng 500g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 20 0Tính nhiệt lượng cần thiết để đun ấm nước này sôi? Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/ kg.K và của nước là 4200 J/ kg.K

  C. 371200 J.

  Nhiệt lượng phải cung cấp cho cả ấm nhôm và nước sôi

  Q tỏa = (m1.c1 + m2.c2).(t – t1) = (0,5. 880. + 1. 4200).(100 -20) = 371 200 J

  Câu 25: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng 840000J. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

  Tăng thêm 20oC. 

  Q tỏa = m.c.Δt = 10. 4 200.Δt = 840 000 J

  ⇒ Δt = 20o

  Chúc bạn học tốt nhé

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )