Môn Vật Lý Lớp 9 Câu 1: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào HĐT = 12V muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Câu 1: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào HĐT = 12V muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?
Câu 2: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn điện một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó là bao nhiêu?
Câu 3: Hai điện trở $R_{1}$, $R_{2}$ và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A,B
a) Vẽ sơ đồ mạch điện trên.
b) Cho $R_{1}$ = 5 Ω, $R_{2}$ = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB.
Giúp mình nhanh dc k ạ? làm 2/3 số bài cũng dc ạ=( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 10 phút 2022-09-23T05:18:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T05:19:45+00:00

  Đáp án:

   Câu 1.        $U_2 = 16V$

   Câu 2.        $I_2 = 1,5A$ 

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1. Với cùng một dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây: 

        $\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{U_1}{U_2}$ 

  Do đó:

      $\dfrac{1,5}{2} = \dfrac{12}{U_2} \to U_2 = \dfrac{12.2}{1,5} = 16 (V)$ 

  Câu 2. 

  Ta có: $\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{I_1}{I_2} \to I_2 = \dfrac{U_2.I_1}{U_1}$ 

  Cường độ dòng điện chạy qua dây khi hiệu điện thế giữa hai đầu đầu dây là 36V là: 

       $I_2 = \dfrac{36.0,5}{12} = 1,5 (A)$
  Câu 3. 

  a. Mạch điện bạn tự vẽ nhé. 

  b. Vì hai điện trở mắc nối tiếp với nhau nên:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 

     $R_{tđ} = R_1 + R_2 = 5 + 10 = 15 (\Omega)$ 

  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: 

    $U_{AB} = I.R_{tđ} = 0,2.15 = 3 (V)$

  0
  2022-09-23T05:19:45+00:00

  câu 1:

  tóm tắt:

  `I_1=1,5A`

  `U_1=12V`

  `I_2=I_1+0,5=1,5+0,5=2A`

  ———————————

  `U_2=?V`

  giải:

  Vì cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó nên:

  `U_1/U_2=I_1/I_2`

  `=>U_2={U_1.I_2}/I_1={12.2}/{1,5}=16V`

  câu 2:

  tóm tắt:

  `U_1=12V`

  `I_1=0,5A`

  `U_2=36V`

  ————

  `I_2=?A`

  giải:

  Vì cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó nên:

  `U_1/U_2=I_1/I_2`

  `=>I_2={U_2.I_1}/U_1={36.0,5}/12=1,5A`

  câu 3:

  a) sđmđ: $R1ntR2$

  b) điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  `R_{td}=R_1+R_2=5+10=50\Omega`

  hiệu điện thế của đoạn mạch AB là:

  `U=I.R_{td}=0,2.50=10V`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )