Môn Vật Lý Lớp 9 chỉ cần tóm tắt thôi nè

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 chỉ cần tóm tắt thôi nè Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-chi-can-tom-tat-thoi-ne

in progress 0
Natalia 1 phút 2022-07-29T19:54:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T19:56:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:
  a)`R_1=7,5\Omega`
  `R_2=4,5\Omega`
  `U=12V`
  `I=0,8A`
  ——————-
  b)`p=1,10.10^{-6}\Omega m`
  `l=0,8m`
  ====
  `R_3=??\Omega`
  `S=??m^2`
                                 

  0
  2022-07-29T19:56:36+00:00

  tóm tắt:

  R1 = 7,5 ohm

  R2 = 4,5 ohm

  I = 0,8A

  R1 nt R2 nt R3

  U = 12V

  a/ R3 = ? ohm

  b/ p = 1.10*10^-6

  l = 0,8m

  S = ? m^2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )