Môn Vật Lý Lớp 9 Giữa hai điểm A,B của mạch điện thế ko đổi Uab=16V có mắc nối tiếp hai điện trở R1=4 ôm và R2=6 ôm a) tính điện trở tương đương của đoạ

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Giữa hai điểm A,B của mạch điện thế ko đổi Uab=16V có mắc nối tiếp hai điện trở R1=4 ôm và R2=6 ôm
a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch
b) tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở
c) mắc thêm một điện trở R3 nối tiếp với R1 và R2 thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch đo đc 0,2A . Tính R3
Làm ơn giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 5 ngày 2022-07-30T08:06:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T08:07:33+00:00

  Tóm tắt:

  $U_{AB}$ = 16V

  $R_{1}$ nt $R_{2}$

  $R_{1}$ = 4Ω, $R_{2}$ = 6Ω

  a. $R_{tđ}$ = ?

  b. $I_{1}$ = ?; $I_{2}$ = ?

      $U_{1}$ = ?; $U_{2}$ = ?

  c. $R_{1}$ nt $R_{2}$ nt $R_{3}$; $I’_{}$ = 0,2A

      $R_{3}$ = ?

  Giải

  a. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

  $R_{tđ}$ = $R_{1}$ + $R_{2}$ = 4 + 6 = 10 (Ω)

  b. Vì $R_{1}$ nt $R_{2}$ nên

  $I_{}$ = $I_{1}$ = $I_{2}$

  Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở là:

  $I_{1}$ = $I_{2}$ = $I_{}$ = $\frac{U_{AB}}{R_{tđ}}$ = $\frac{16}{10}$ = 1,6 (A)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

  $U_{1}$ = $I_{1}$ . $R_{1}$ = 1,6 . 4 = 6,4 (V)

  $U_{2}$ = $I_{2}$ . $R_{2}$ = 1,6 . 6 = 9,6 (V)

  c. Vì hiệu điện thế của mạch không thay đổi nên:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch AB sau khi mắc thêm điện trở $R_{3}$ là:

  $R’_{tđ}$ = $\frac{U_{AB}}{I’_{}}$ = $\frac{16}{0,2}$ = 80 (Ω)

  Vì $R_{1}$ nt $R_{2}$ nt $R_{3}$ nên

  $R’_{tđ}$ = $R_{1}$ + $R_{2}$ + $R_{3}$

  Điện trở $R_{3}$ có giá trị là:

  $R_{3}$ = $R’_{tđ}$ – $R_{1}$ – $R_{2}$ = 80 – 4 – 6 = 70 (Ω)

  Đáp số: a) $R_{tđ}$ = 10Ω

                b) $I_{1}$ = $I_{2}$ =1,6A; $U_{1}$ = 6,4V; $U_{2}$ = 9,6V

                c) $R_{3}$ = 70Ω

   

  0
  2022-07-30T08:07:56+00:00

  Đáp án
  mon-vat-ly-lop-9-giua-hai-diem-a-b-cua-mach-dien-the-ko-doi-uab-16v-co-mac-noi-tiep-hai-dien-tro

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )