Môn Vật Lý Lớp 9 Giup em với ạ

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Giup em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-giup-em-voi-a

in progress 0
Piper 2 tháng 2022-10-04T15:11:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Vật Lý Lớp 9 Giúp em với ạ=

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Giúp em với ạ………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-giup-em-voi-a

in progress 0
Claire 2 tháng 2022-09-25T01:18:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Vật Lý Lớp 9 Giúp em với ạ=

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Giúp em với ạ………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-giup-em-voi-a

in progress 0
Emery 2 tháng 2022-09-25T00:58:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T00:59:31+00:00

  Đáp án:

  a.22000V

  b. 4545W

  Giải thích các bước giải:

   a. Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là:

  \[\frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{50000}}{{500}} = 100 \Rightarrow {U_2} = 100{U_1} = 22000V\]

  b.Cường độ dòng điện trên đường dây là:

  \[I = \frac{P}{{{U_2}}} = \frac{{1000000}}{{22000}} = 4,54A\]

  Công suất hao phí là:

  \[{P_{hp}} = {I^2}R \approx 4545W\]

  0
  2022-09-25T00:59:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-vat-ly-lop-9-giup-em-voi-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )