Môn Vật Lý Lớp 9 giúp mình với , mình đang cần gấp

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 giúp mình với , mình đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-giup-minh-voi-minh-dang-can-gap

in progress 0
Alaia 16 phút 2023-01-01T07:55:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Vật Lý Lớp 9 Giúp mình với, mình đang cần gấp

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Giúp mình với, mình đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-giup-minh-voi-minh-dang-can-gap

in progress 0
Arianna 5 tháng 2022-08-06T00:05:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-06T00:07:26+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải :

  Tiết diện của dây là :
  $\\$ Từ công thức : `R = p . l/S`

  $\\$` => S = (p.l)/R = (1,1.10^-6 . 0,8)/(4,57) ~~ 1,93.10^-7 (m^2) ~~ 0,193(mm^2)`

  $\\$` -> ` Tiết diện của dây là :
  $\\$ Từ công thức : `S = (pid^2)/4`

  $\\$` => d^2 = (S.4)/pi = (0,193.4)/(3,14) = 193/785 `

  $\\$` => d ~~ 0,5 (mm)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )