Môn Vật Lý Lớp 9 Hai anh em bình, an muốn đến thăm bà ở cạnh nhà mình 12km mà chỉ có một chiếc xe đạp không đèo được vận tốc của Bình khi đi bộ và khi đ

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Hai anh em bình, an muốn đến thăm bà ở cạnh nhà mình 12km mà chỉ có một chiếc xe đạp không đèo được vận tốc của Bình khi đi bộ và khi đi xe đạp lần lượt là 4 km / h và 12 km h còn của An là 5 km h và 10 km h Hỏi hai anh em có thể thay nhau dùng xe như thế nào để xuất phát cùng một lúc và đến nơi cũng cùng một lúc lúc xe có thể dựng bên đường và thời gian lên hoặc xuống xe không đáng kể mỗi người chỉ đi xe đạp 1 lần Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 4 tháng 2022-11-09T03:37:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T03:38:46+00:00

  Lời giải:

  Gọi quãng đường Bình đi bộ bằng quãng đường An đi xe đạp là: $S_{1}\ $(km)

  $\Rightarrow$ quãng đường Bình đi xe đạp bằng quãng đường An đi bộ là: $S-S_{1}\ $(km)

  Thời gian Bình đi là:

  $t_{1}=\dfrac{S_{1}}{4}+\dfrac{S-S_{1}}{12}\ (h)$ 

  Thời gian An đi là:

  $t_{2}=\dfrac{S_{1}}{10}+\dfrac{S-S_{1}}{5}\ (h)$ 

  Vì Bình và An xuất phát và đến nơi cùng lúc nên: $t_{1}=t_{2}$

  $\Rightarrow \dfrac{S_{1}}{4}+\dfrac{S-S_{1}}{12}=\dfrac{S_{1}}{10}+\dfrac{S-S_{1}}{5}$ 
  $\Rightarrow \dfrac{15S_{1}}{60}+\dfrac{5(S-S_{1})}{60}=\dfrac{6S_{1}}{60}+\dfrac{12(S-S_{1})}{60}$
  $\Rightarrow 15S_{1}+5S-5S_{1}=6S_{1}+12S-12S_{1}$
  $\Rightarrow 16S_{1}=7S$
  $\Rightarrow 84=16S_{1}$
  $\Rightarrow S_{1}=5,25\ $(km)

  Vậy Bình đi bộ đến vị trí cách nhà $5,25km$ rồi đi bộ đến nhà bà

      An đi xe đạp đến vị trí cách nhà $5,25km$ rồi đi bộ đến nhà bà

  0
  2022-11-09T03:39:37+00:00

  Đáp án:

   

  An đi xe đạp đến vị trí cách nhà 5,25km rồi đi bộ đến nhà bà 

  Bình đi bộ 5,25km rồi đi xe đạp đến nhà bà 

  Giải thích các bước giải:

   $\begin{align}
    & S=12km;{{v}_{1}}=4km/h;v{{‘}_{1}}=12km/h; \\ 
   & {{v}_{2}}=5km/h;v{{‘}_{1}}=10km/h \\ 
  \end{align}$

  gọi S1 là quãng đường Bình đi Bộ 

      quãng đường mà Bình đi xe : $S{{‘}_{1}}=S-{{S}_{1}}=12-{{S}_{1}}$

  Quãng đường mà An đi bộ: S2

  Quãng đường mà An đạp xe: $S{{‘}_{2}}=S-{{S}_{2}}$

  mà:

  $\left\{ \begin{align}
    & {{S}_{1}}=S{{‘}_{2}} \\ 
   & S{{‘}_{1}}={{S}_{2}} \\ 
  \end{align} \right.$

  Thời gian đi của bình:

  ${{t}_{B}}=\dfrac{{{S}_{1}}}{{{v}_{1}}}+\dfrac{S{{‘}_{1}}}{v{{‘}_{1}}}=\dfrac{{{S}_{1}}}{4}+\dfrac{12-{{S}_{1}}}{12}(1)$

  Thời gian mà an đi : 

  $\begin{align}
    & {{t}_{A}}=\dfrac{{{S}_{2}}}{{{v}_{2}}}+\dfrac{S{{‘}_{2}}}{v{{‘}_{2}}} \\ 
   & =\dfrac{{{S}_{2}}}{5}+\dfrac{S{{‘}_{2}}}{10} \\ 
   & =\dfrac{12-{{S}_{1}}}{5}+\dfrac{{{S}_{1}}}{10}(2) \\ 
  \end{align}$

  mà 2 người cùng xuất phát và đến nơi cùng lúc nên: 

  $\begin{align}
    & {{t}_{B}}={{t}_{A}} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{{{S}_{1}}}{4}+\dfrac{12-{{S}_{1}}}{12}=\dfrac{12-{{S}_{1}}}{5}+\dfrac{{{S}_{1}}}{10} \\ 
   & {{S}_{1}}=5,25km \\ 
  \end{align}$

  An đi xe đạp đến vị trí cách nhà 5,25km rồi đi bộ đến nhà bà 

  Bình đi bộ 5,25km rồi đi xe đạp đến nhà bà 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )