Môn Vật Lý Lớp 9 Help–“–…”–..

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Help……..”………..”………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-help

in progress 0
Anna 5 tháng 2022-01-10T22:54:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a.{R_1} = 22\Omega \\
  {R_2} = 202\Omega \\
  b.I = 1A\\
  c.{P_1} = 22W\\
  {P_2} = 202W
  \end{array}$

   d. 2 đèn sáng bình thường.

  Giải thích các bước giải:

   a. Điện trở R1 của bàn là và điện trở R2 của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường là:
  $\begin{array}{l}
  {R_1} = \dfrac{{U_1^2}}{{{P_1}}} = \dfrac{{{{110}^2}}}{{550}} = 22\Omega \\
  {R_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{P_2}}} = \dfrac{{{{110}^2}}}{{60}} = 202\Omega 
  \end{array}$

   b. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  ${R_{td}} = 202 + 22 = 224\Omega $

    Cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:
  $I = \dfrac{U}{{{R_{td}}}} = \dfrac{{220}}{{224}} = 1A$

   c. Công suất của 2 dụng cụ lúc này là:

  $\begin{array}{l}
  {P_1} = {I^2}.{R_1} = {22.1^2} = 22W\\
  {P_2} = {I^2}.{R_2} = {202.1^2} = 202W
  \end{array}$

   Mắc như này có hại là sẽ làm cháy bóng đèn vì P1 > P1′ ( 202W > 60W )

   d. Điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này là:

  ${R_{td}}’ = 2{R_2} = 2.202 = 404\Omega $

   Cường độ dòng điện qua 2 bóng đèn là:
  $I = \dfrac{U}{{{R_{td}}}} = \dfrac{{220}}{{404}} = 0,545A$

   Vì vậy 2 bòng đèn sẽ sáng bình thường vì I = I’

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )