Môn Vật Lý Lớp 9 Mọi người giải giúp em được ko ạ em cần gắp

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Mọi người giải giúp em được ko ạ em cần gắp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-moi-nguoi-giai-giup-em-duoc-ko-a-em-can-gap

in progress 0
Aubrey 6 ngày 2022-05-06T18:09:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T18:10:28+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt

  `R_1=R_2=R_3=30\Omega`

  `U_(AB)=45V`

  a) `R_(AB)=?`

  b)`I_1=?`

     `I_2=?`

     `I_3=?`

  __________________

  Giải

  a)

  Điện trở tương đương của đoạn mạch:

  `R_(tđ)=R_1+(R_2R_3)/(R_2+R_3)=30+30^2/(2.30)=45\Omega`

  b)

  Cường độ dòng điện qua mạch chính:

  `I=I_1=I_(23)=U/R_(tđ)=45/45=1A`

  Hiệu điện thế áp vào 2 đầu `R_2` và `R_3`:

  `U_(23)=U_2=U_3=I_(23)R_(23)=I_(23) (R_2R_3)/(R_2+R_3)=30^2/(2.30)=15V`

  Vì `R_2=R_3=30\Omega`

  `->`Cường độ dòng điện qua `R_2` và `R_3` là

  `I_2=I_3=U_2/R_2=15/30=0,5A`

  0
  2022-05-06T18:11:12+00:00

  $\text{Tóm tắt :}$ 

  $\\$ `R_1 = R_2 = R_3 = 30 Omega`

  $\\$ `U_(AB) = 45V`

  ___________________________________________
  $\\$` a) R_(AB) = ?`

  $\\$ `b) I_1 = ? `

  $\\$ `I_2 = ?`

  $\\$ `I_3 = ?`

  $\\$ Đáp án + giải thích các bước giải : 

  $\\$ `a)` Điện trở tương đương của cụm `R_2 ; R_3` là :

  $\\$ `R_(23) = (R_2R_3)/(R_2 + R_3) = (30.30)/(30 + 30) = 15(Omega)`

  $\\$ `to` Điện trở tương đương của mạch là : 

  $\\$ `R_(AB) = R_1 + R_(23) = 30 + 15 = 45(Omega)`

  $\\$ `b)` Cường độ dòng điện qua mạch và `R_1` là :

  $\\$ `I = I_1 = U_(AB)/R_(AB) = 45/45 = 1(A)`

  $\\$ `to` Hiệu điện thế `2` đầu `R_2;R_3` là :

  $\\$ `U_(23) = U_2 = U_3 = I. R_(23) = 1. 15 = 15(V)`

  $\\$ `=>` Cường độ dòng điện qua `R_2 ; R_3` là :
  $\\$ `I_2 = U_2/R_2 = 15/30 = 0,5(A)`

  $\\$ `I_3 = U_3/R_3 = 15/30 = 0,5(A)`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )