Môn Vật Lý Lớp 9 Mọi người ơi giúp em câu này với ạ

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Mọi người ơi giúp em câu này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-moi-nguoi-oi-giup-em-cau-nay-voi-a

in progress 0
Peyton 1 tuần 2022-01-11T00:47:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T00:49:03+00:00

  Đáp án:

   A’B’=0,36cm

  A’O=4,8cm

  Giải thích các bước giải:

  Dựng ảnh :

  Sử dụng đường truyền của hai tia sáng đặt biệt :

  Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm

  Tia tới qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới

  ∆ABO~∆A’B’O (g.g)

  =>AB/A’B’=AO/A’O (1)

  ∆OIF~∆A’B’F(g.g)

  => OI/A’B’=OF/A’F

  Mà : OI=AB ; A’F=OF-A’O 

  Hay : AB/A’B’=OF/(OF-A’O) (2)

  Từ (1) và (2)

  => AO/A’O=OF/(OF-A’O)

  Thay số: 8/A’O=12/(12-A’O)

  =>A’O=4,8cm

  Từ (1) => A’B’=(AB.A’O)/AO

  => A’B’=(0,6.4,8)/8=0,36 (cm)

  Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là4,8cm

  Chiều cao của ảnh là 0,36cm

  mon-vat-ly-lop-9-moi-nguoi-oi-giup-em-cau-nay-voi-a

  0
  2022-01-11T00:49:15+00:00

  h=6mm= 0,6cm

  f=12cm

  d=8cm

  a) – Từ B, Vẽ tia tới BO 

  – Từ B vẽ tia tới // với trục chính và gặp Tk tại I 

  – Nối I và F’ cắt BO tại B’ 

  – Tại B’ dựng đg` thẳng vuông góc với trục chính và gặp trục chính tại A’ , A’B’ là ảnh ảo của vật AB

  b)Xét ΔOAB~ΔOA’B’ có: 

  OA/OA’=AB/A’B’  (1)

  Xét ΔOF’I~ΔA’F’B’ có:

  OF’/A’F’=OI/A’B’  (2)

  Từ (1),(2)=> OA/OA’ = OF’/A’F’ ( vì OI=AB)

  <=> OA/OA’ = OF’/(OF’-OA’)

  <=> 8/OA’ = 12/(12-OA’)

  => OA’ = 4,8 cm 

  Từ (1) => 8/4,8=0,6/A’B’

  => A’B’= 0,36 cm

  c) OA’ =4,8 cm ( cmt) 

  mon-vat-ly-lop-9-moi-nguoi-oi-giup-em-cau-nay-voi-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )