Môn Vật Lý Lớp 9 Một học sinh chế tạo 1 chiếc đèn ngủ bằng cách dùng 1 bòng đèn sợi đốt 3V-6W nối vào mạng điện xoay chiều 220V trong nha qua 1 máy biến

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Một học sinh chế tạo 1 chiếc đèn ngủ bằng cách dùng 1 bòng đèn sợi đốt 3V-6W nối vào mạng điện xoay chiều 220V trong nha qua 1 máy biến thế.Học sinh này phải dùng máy tăng thế hay máy hạ thế? Tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy là bao nhiêu? Nếu bóng đèn này được thắp sáng trong 8h mỗi ngày thì tiền điện phải trả cho bóng đèn trong 1 tháng là (30 ngày) là bao nhiêu? Cho rằng giá tiền điẹn là 1600 đồng/(kW. h) và hao phí điện năng do tỏa nhiệt trobg máy biến thế không đáng kể. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 13 phút 2022-09-17T20:39:06+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T20:40:19+00:00

  Đáp án:

   2304đồng

  Giải thích các bước giải:
  \({U_{dm}} = 6V;{P_{dm}} = 6{\rm{W}};U = 220V;\)

  + Phải dùng máy hạ thế 

  + tỉ số:
  \(\frac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{U}{{{U_{dm}}}} = \frac{{220}}{3}\)

  + t=8h

  điện năng tiêu thụ trong 1 ngày:
  \(A = P.t = 6.8 = 48{\rm{W}}h\)

  số tiền: \(A.30.1600 = {48.10^{ – 3}}.30.1600 = 2304\) đồng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )