Môn Vật Lý Lớp 9 Một người cận phải đeo kính có tiêu cự 75cm. Hỏi khi không đeo kính thì người đó nhìn rõ được vật cách xa mắt nhất là bao nhiêu? A.25

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Một người cận phải đeo kính có tiêu cự 75cm. Hỏi khi không đeo kính thì người đó nhìn rõ được vật cách xa mắt nhất là bao nhiêu?
A.25 cm
B.15 cm
C.75 cm
D.50 cm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 3 tháng 2022-02-09T00:47:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-09T00:48:49+00:00

  Đáp án:

  Một người cận phải đeo kính có tiêu cự 75cm. Hỏi khi không đeo kính thì người đó nhìn rõ được vật cách xa mắt nhất là bao nhiêu?

  A.25 cm

  B.15 cm

  C.75 cm

  D.50 cm

  Giải thích các bước giải:

  Vì người này bị cận nên sẽ đeo thấu kính phân kì. Với thấu kính này thì độ lớn tiêu cự bằng khoảng cưc viễn của mắt

  Người cận phải đeo kính có tiêu cự 75cm thì điểm cực viễn cách mắt 75cm.

  Hay khi không đeo kính thì người đó nhìn rõ được vật cách xa mắt xa nhất là 75cm.

  0
  2022-02-09T00:48:56+00:00

  Đáp án: Câu C nha

   Giải thích các bước giải:

  Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Kính cận là thấu kính phân kì. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn C của mắt

  ->Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 75cm Khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt 75cm

  chúc bạn học tốt????????❤❤

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )