Môn Vật Lý Lớp 9 Một vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm và cách thấu kính là 30cm. Tính : a) vẽ ả

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Một vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm và cách thấu kính là 30cm. Tính : a) vẽ ảnh A’B’ (đúng tỉ lệ) và cho biết đặc điểm của ảnh b) tính chiều cao ảnh A’B’ và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính OA’ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 4 tháng 2022-11-21T16:05:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T16:07:19+00:00

  Đáp án:

   $d’=60cm;A’B’=10cm$

  Giải thích các bước giải:

   $AB=5cm;f=20cm;d=30cm$

  a) ảnh thu được ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật:

  $\begin{align}
    & \Delta OAB\infty \Delta OA’B'(g.g) \\ 
   & \Rightarrow \dfrac{OA}{OA’}=\dfrac{AB}{A’B’} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{d}{d’}=\dfrac{AB}{A’B’}(1) \\ 
  \end{align}$

  mà:

  $\begin{align}
    & \Delta OIF’\infty \Delta A’B’F'(g.g) \\ 
   & \Rightarrow \dfrac{OI}{A’B’}=\dfrac{OF’}{F’A’} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{AB}{A’B’}=\dfrac{f}{d’-f}(2) \\ 
  \end{align}$

  từ (1) và (2) ta có:

  $\begin{align}
    & \frac{d}{d’}=\dfrac{f}{d’-f} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{30}{d’}=\dfrac{20}{d’-20} \\ 
   & \Rightarrow d’=60cm \\ 
  \end{align}$

  độ cao của ảnh:

  $\begin{align}
    & \frac{d}{d’}=\dfrac{AB}{A’B’} \\ 
   & \Leftrightarrow A’B’=AB.\dfrac{d’}{d}=5.\dfrac{60}{30}=10cm \\ 
  \end{align}$

  mon-vat-ly-lop-9-mot-vat-sang-ab-cao-5cm-dat-vuong-goc-voi-truc-chinh-cua-mot-thau-kinh-hoi-tu-c

  0
  2022-11-21T16:07:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

   – từ B: +kẻ tia sáng 1 song song với trục chính tia ló đi qua F’

              + kẻ tia sáng 2 qua tâm O truyền thẳng

  – tia 1 và 2 cắt nhau tại B’ 

  _từ B’ hạ đường vuông góc với trục chính, cắt trục chính tại A’ 

   ta thu được ảnh A’B’ của AB

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )