Môn Vật Lý Lớp 9 Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 9 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 9 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 12 tháng 2022-05-07T17:32:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T17:34:05+00:00

  Đáp án: Nếu tăng hiệu điện thế tỉ lệ thuận cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn nên khi tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây lên 9 lần thì cường độ dòng điện cũng sẽ tăng lên 9 lần

   

   

  0
  2022-05-07T17:34:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế nên :
  `-`Khi tăng hiệu điện thế 2 đầu dây lên 9 lần thì cường độ dòng điện cũng tăng lên 9 lần
  __________________
  Cách 2:Tóm tắt:

  `9U_1=U_2`
  `I_1=??I_2`
  ___________
                               GIẢI
  VÌ `U_1/U_2=I_1/I_2`

  `<=>U_1/{9U_1}=I_1/I_2`

  `<=>1/9=I_1/I_2`

  `<=>I_2=9I_1`

  Vậy khi đó cường độ dòng điện tăng lên 9 lần

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )