Môn Vật Lý Lớp 9 Người ta dùng dây Nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6 Ωm và có tiết diện 0,02 mm2 để quấn một biến trở có giá trị 40 Ω. Chiều dài của cuộ

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Người ta dùng dây Nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6 Ωm và có tiết diện 0,02 mm2 để quấn một biến trở có giá trị 40 Ω. Chiều dài của cuộn dây quấn biến trở này là bao nhiêu?
A. l = 2 m. B. l = 40 m. C. l = 4 m. D. l = 1 m. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 4 ngày 2022-05-08T19:51:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T19:52:42+00:00

  Đáp án:

  $A$

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  `\rho=0,4.10^-6`$\Omega$$m$

  `S=0,02mm^2=0,02.10^-6 m^2`

  $R=40\Omega$

  $l=?m$

  Giải:

  Chiều dài của cuộn dây quấn biến trở là:

     `l=\frac{R.S}{\rho}=\frac{40.0,02.10^-6}{0,4.10^-6}=2(m)`

  0
  2022-05-08T19:52:54+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   A

  mon-vat-ly-lop-9-nguoi-ta-dung-day-nikelin-co-dien-tro-suat-0-4-10-6-m-va-co-tiet-dien-0-02-mm2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )