Môn Vật Lý Lớp 9 Nhanh ạ, k spam ạ. Kèm giải thích lun ạ. Cho ctlhn

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 Nhanh ạ, k spam ạ. Kèm giải thích lun ạ. Cho ctlhn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-9-nhanh-a-k-spam-a-kem-giai-thich-lun-a-cho-ctlhn

in progress 0
Samantha 9 tháng 2022-09-01T19:09:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T19:10:38+00:00

  Câu 1 :A

  Câu 2:A

  Câu 3:C

  Câu 4:B

  0
  2022-09-01T19:10:49+00:00

  Đáp án:

   Câu 1. A.     $0,1 \Omega$ 

  Khi cắt thành ba đoạn bằng nhau thì mỗi đoạn có điện trở bằng $\dfrac{1}{3}$ đoạn ban đầu. 

  Kgi chập ba đoạn dây này lại thì tiết diện tăng ba làn nên điệm trở lại giảm bs lần nữa. Tổng lại, điện trở giảm 3.3 = 9 lần nên điện trở dây mới là: 

          $R’ = \dfrac{R}{9} = \dfrac{0,9}{9} = 0,1 (\Omega)$ 

  Câu 2. A.      $S_2 = 0,05mm^2$

  Ta có điện trở dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện nên: 

  $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{S_2}{S_1} = \dfrac{8,5}{85} = \dfrac{1}{10}$

  Suy ra: $S_2 = \dfrac{S_1}{10} = \dfrac{0,5}{10} = 0,05 (mm^2)$ 

  Câu 3.    C.      $R’ = 288 \Omega$ 

  Điện trở mỗi sợi là: 

     $R’ = R.30 = 9,6.30 = 288 (\Omega)$

  Câu 4.    B

  Ta có: $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{l_1}{l_2} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$ 

  Suy ra: $R_2 = 4R_1$ 

  Mặt khác:

  $\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{4R_1}{R_1} = 4$ 

  Vậy: $I_1 = 4I_2$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )