Môn Vật Lý Lớp 9 : Số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt có 15000 vòng và 150 vòng. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu

Question

Môn Vật Lý Lớp 9 : Số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt có 15000 vòng và 150 vòng. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 1 năm 2022-03-22T03:14:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T03:16:19+00:00

  tóm tắt 

  n1= 15000 vòng

  n2=150 vòng

  U2=220V

  U1=? V

  hiệu điện thế cuộn sơ cấp là:

  U1/U2=n1/n2

  ->U1= (U2*n1) / n2

  ->U1=(220*15000)/150= 22000(V)

  vậy hđt giữa 2 đầu cuộn sơ cấp là 22000 V

  ChÚc BạN HọC TốT NhA:D

   

  0
  2022-03-22T03:16:20+00:00

  $n_{1}=15000$ vòng

  $n_{2}=150$ vòng

  $U_{2}=220V$

  Ta có: $\dfrac{U_{1}}{U_{2}}=\dfrac{n_{1}}{n_{2}}$

  $⇒U_{1}=\dfrac{n_{1}.U_{2}}{n_{2}}=\dfrac{15000.220}{150}=22000V$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )