• Home

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 03:21:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T25 (14h-16h)
Thông tin: học sinh nam, trường ngô sĩ liên
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: